Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στις 21 Μαίου!
Το τουριστικό γραφείο L.A. travel δεσμεύεται για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων αποκλειστικά από την επιχείρησή μας καθώς και για την προστασία τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο
Θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των νικητών!